יש באפשרותנו להציע פתרונות אחסון במחסן מקורה, ממודף ומאובטח בגודל של כ 5000
מ"ר עם אפשרויות אחסון למטעני יצוא ויבוא.

המחסן מסוגל לקלוט מספר משאיות במקביל,

לרוקן מכולות,

לבצע אחסון לטווח ארוך וקצר.

כמו כן באפשרותנו לבצע הפצות בארץ והובלות מהמחסן לנמלי היצוא הימיים או
האוויריים.